Årsmøte Nyttevekstforeninga, Ålesund

Foto: Wenche Eli Johansen

Praktisk info

Fra: 14.01.2021 18:00

Til: 14.01.2021 19:00

Adresse: Kirkegata 33, 6005 Ålesund, Norge

Forening: Nyttevekstforeninga, Ålesund

Region: Møre og Romsdal

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Ledere

Wenche Eli Johansen

+ 47 906 49 488

wej@live.no

Arrangementet er allerede ferdig

Velkommen. Vanlige årsmøtesaker.

Dette arrangementet har påmelding.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Nyttevekstforeninga, Ålesund avholder sitt Årsmøte:

Torsdag 14 januar 2020 – KL. 18.00 – 19.00

Sted: Frivillighetssentralen, Kirkegata 33. Ålesund

Saksliste:

1. Åpning og konstituering

– valg av møteleder

– valg av referent

– valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2020

3. Regnskap 2020

Revisors beretning 2020

4. Innkomne forslag

5. Handlingsplan og budsjett for 2021.

6. Valg av styre m/vara

Revisor

Valgkomite

Forslag til saker sendes til :Wenche Eli Johansen 90649488 wej@live.no innen 7. januar 2021.

Grunnet corona restriksjoner er antall deltaker som kan være tilstede begrenset til 20 personer. Om det er flere som har interesse å delta på årsmøte vil det bli mulighet for deltakelse via Skype. Vi ønsker dere alle velkomne. Ber om påmelding enten til Wenche Eli Johansen 90649488 wej@live.no eller til Tonja Pantelatos 48247856 tonjapantelatos@gmail.com innen 12. Januar 2021.

Velkommen!