Soppens dag – Soppkontroll

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Dato: 01.09.19

Tidspunkt: 13:00 - 15:00

Adresse: 300, Fv698, 6795 Blaksæter, Norge

Sted: Sagedammen ved Ulvedal

Forening: Nyttevekstforeninga, Ålesund

Region: Møre og Romsdal

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere