KARTLEGGINGSGRUPPE

Ønsker du å lære mer om vekster, gjennom hele året? Bli med da vel!

Kartleggingsgruppe for sopp og andre vekster hele året

 

Perry Larsen har et ønske om å danne en kartleggingsgruppe i Ålesunds regionen.

 

Ønsker du å:

 • Lære mer om sopparter vi har på vinter og vår. (Det er mer enn du tror)
 • Lære mer om andre interessante vekster (Planter, moser og lav osv.)
 • Lærer mer om ulike naturtyper.
 • Bli bedre på artsregistering og dokumentasjon av arter i arts-obs
 • Ha trivelige turer i skog og mark med gratis trim og sosialt samvær.

 

Jeg ønsker:

 • Samarbeid med folk som kan tenke seg en tur pr uke eller minimum hver 14 dag.
 • Samarbeid for felles læring og utvikling i arts-bestemmelser og registrering.

Jeg kan en del, men, sammen kan vi finne og lære mye mer.

 • Å få med folk som kan bidra til en trivelig kartleggingsgruppe og vi aktivt værer med i gruppen. Alle kan bidra med noe.
 • Kjempebra om du har annen kunnskap en bare sopp f.eks. planter, fugler, innsekt osv.

Du trenger ikke være flink på noe så lenge du er nysgjerrig og ønsker å lære.

 

Dette er ikke:

 • Et kurs –alle skal lære av hverandre.
 • En engangstur – skal vi få noe ut av gruppen bør en klare og stille jevnlig.
 • Ikke familietur med fokus på barnepass.

 

Organisering

 • Turene er foreløpig tenk på lørdager, men kan endres alt etter disponibilitet til deltakere.
 • Vi bør beregne 3-4 timer pr tur + registrering av arter.
 • Alle bør værer i relativt god form og kunne gå i noe ulent terreng
 • Max 8 personer kan være i gruppen pga. Corona regler.
 • Er det veldig dårlig vær blir turene selvfølgelig avlyst eller flyttet.

 

 

Første tur blir lørdag 14.11 kl 09.00                                                                                  

Om du er interessert kan du ta kontakt med Perry G.Larsen                                          Telf. 48244957                   perrygl@online.no