KARTLEGGINGSGRUPPE

Ønsker du å lære mer om vekster, gjennom hele året? Bli med da vel!

Kartleggingsgruppe for sopp og andre vekster hele året

 

Perry Larsen har et ønske om å danne en kartleggingsgruppe i Ålesunds regionen.

 

Ønsker du å:

 • Lære mer om sopparter vi har på vinter og vår. (Det er mer enn du tror)
 • Lære mer om andre interessante vekster (Planter, moser og lav osv.)
 • Lærer mer om ulike naturtyper.
 • Bli bedre på artsregistering og dokumentasjon av arter i arts-obs
 • Ha trivelige turer i skog og mark med gratis trim og sosialt samvær.

 

Jeg ønsker:

 • Samarbeid med folk som kan tenke seg en tur pr uke eller minimum hver 14 dag.
 • Samarbeid for felles læring og utvikling i arts-bestemmelser og registrering.

Jeg kan en del, men, sammen kan vi finne og lære mye mer.

 • Å få med folk som kan bidra til en trivelig kartleggingsgruppe og vi aktivt værer med i gruppen. Alle kan bidra med noe.
 • Kjempebra om du har annen kunnskap en bare sopp f.eks. planter, fugler, innsekt osv.

Du trenger ikke være flink på noe så lenge du er nysgjerrig og ønsker å lære.

 

Dette er ikke:

 • Et kurs –alle skal lære av hverandre.
 • En engangstur – skal vi få noe ut av gruppen bør en klare og stille jevnlig.
 • Ikke familietur med fokus på barnepass.

 

Organisering

 • Turene er foreløpig tenk på lørdager, men kan endres alt etter disponibilitet til deltakere.
 • Vi bør beregne 3-4 timer pr tur + registrering av arter.
 • Alle bør værer i relativt god form og kunne gå i noe ulent terreng
 • Max 8 personer kan være i gruppen pga. Corona regler.
 • Er det veldig dårlig vær blir turene selvfølgelig avlyst eller flyttet.

 

 

 

Kontaktinformasjon:  Perry G.Larsen                                          Telf. 48244957                   perrygl@online.no