Knallstart på soppsesongen

Det er mykje sopp og bær i skogen. Nyttevekstforeninga satsar hausten 2023 stort på aktivitetar i Ørsta/Volda/Stryn, Vestnes og Ålesund/Sula. Kom gjerne innom arrangementa våre viss du er nysgjerrig på sopp og nyttevekster.

I år er det faste soppkontrollar i Langevåg, Ålesund, Vestnes og Ørsta i tillegg til fleire kontrollar og turar rundt om i heile regionen.

Følg med i kalenderen for oppdatert informasjon om aktivitetane våre.