Årsmøte Nyttevekstforeninga, Ålesund / Avlyst og utsatt, grunnet regnskap ikke levert til revisjon i tide.

Foto: Wenche Eli Johansen

Praktisk info

Dato: 10.01.22

Tidspunkt: 19:00 - 20:30

Forening: Nyttevekstforeninga, Ålesund

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Ledere

Wenche Eli Johansen

+ 47 906 49 488

wej@live.no

Arrangementet er stengt for påmelding

Nyttevekstforeninga, Ålesund avholder sitt årsmøte

DET BLIR DIGITALT ÅRSMØTE.
AVLYST FYSISK MØTE GRUNNET KORONASITUASJONEN.
Medlemmene vil få en e-post.
Sted: Frivillighetssentralen – Kirkegata 33
Aspøya
Ålesund

Saksliste:

Åpning og konstituering

– valg av møteleder

– valg av referent

– valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

Årsberetning 2021

Regnskap 2021

– Revisors beretning 2021

Innkomne forslag

Handlingsplan og budsjett for 2022.

Valg av styre m/vara

– Valgkomite

Forslag til saker sendes til : Wenche Eli Johansen 90649488 wej@live.no innen 7. januar 2022.

Grunnet corona restriksjoner er antall deltaker som kan være tilstede begrenset til 20 personer. Om det er flere som har interesse å delta på årsmøte vil det bli mulighet for deltakelse via Zoom. Vi ønsker dere alle velkomne.

Ber om påmelding enten til Wenche Eli Johansen 90649488 wej@live.no eller til Tonja Pantelatos 48247856 tonjapantelatos@gmail.com innen 07. Januar 2022.