Oppdatering på sopp 2024 / Sertifiseringskurs for soppkontrollørar

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Fra: 24.04.2024 17:00

Til: 11.08.2024 17:00

Adresse: Ålesund, Norge

Forening: Nyttevekstforeninga, Ålesund

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Ledere

Per Magnus Finnanger Sandsmark

90812196

per.mfs@gmail.com

Arrangementet er stengt for påmelding

Kom og få oppdatert soppkunnskapen din, og legg planar for hausten.

Kurset er for alle som har stått prøve for soppsakkyndige. Det kan også passe for kandidatar og kursdeltakarar som ønskjer å ta prøva for soppsakkyndige.

Samlinga 24. april er kl. 17.00 i Ålesund, og varer om lag tre timar. Her går vi gjennom

  • endringar i normlista og pensumlista siste 5 år
  • dei største soppslektene
  • soppgifter og giftsoppar
  • rolla som soppkontrollør
  • planar for soppåret 2024

Ta gjerne med sopplitteratur du brukar på kontrollar og turar, slik at du kan oppdatere dei, og bruke dei under kurset.

Det høyrer med 5 timar feltarbeid. Denne delen av samlinga blir vi samde om når er. Vi har sett av laurdag 11. august kl. 11–16 i første omgang.

Alternativ sertiftisering

Alle soppsakkyndige må ta sertifiseringskurs minst kvart 5. år. Vi rår alle til å følgje opplegget kvar gong dei har høve. Det er kjekkast å lære i lag. Men vi har forståing for at datoar ikkje kan passe for alle. Derfor har vi nokre alternative løysingar om du treng sertifisering, men kurset ikkje høver no.

Ta kontakt med soppsakkyndigansvarleg, Per Magnus Finnanger Sandsmark, 90 81 21 96 / per.mfs@gmail.com.