Opplæring i kartlegging

Praktisk info

Dato: 20.04.24

Tidspunkt: 14:00 - 18:00

Adresse: Ålesund Frivilligsentral, Kirkegata, Ålesund, Norge

Forening: Nyttevekstforeninga, Ålesund

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Ledere

Elisabeth Bråten Fjeld

elfjeld@yahoo.no

Perry Gunnar Larsen

48244957

perrygl@online.no

Arrangementet er stengt for påmelding

Steg for steg. Funn, belegg, koordinater og registrering.

Vi inviterer til en dag med opplæring i kartlegging.

Vi går gjennom bruk av nettsidene, registrering av arter, hvordan man tar belegg og gps/koordinater.

Når vi er ferdige med den teoretiske delen tar vi oss en liten tur ut i nærområdet for å øve og samle arter. Så en tur inn igjen for å legge til funnene.

Det du må ha klart før denne dagen er en bruker på: www.artsobservasjoner.no

Det du trenger på dagen er: – Data eller nettbrett. Det enkleste er bruk av data.
– Gps eller bruke mobilen.
– Lupe om du har.
– Penn og skriveblokk.
– Korg og bokser/beger til å skille de forskjellige artene fra hverandre.
-Klær til å være ute.