Soppens dag: Soppkontroll, Aasentunet, Ørsta

Foto: Wenche Eli Johansen

Praktisk info

Dato: 04.09.22

Tidspunkt: 13:00 - 15:00

Adresse: Indrehovdevegen, 6160 Hovdebygda, Norge

Forening: Nyttevekstforeninga, Ålesund

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Hva skjer på soppkontroll?

Arrangementet er stengt for påmelding

Oppmøtedetaljer

Kontrollen er på utescena i Aasentunet. Det er parkering for rørslehemma oppe i sjølve tunet.